VPI legenda

Mumis pasitiki

klientu-logos-1
klientu-logos-2

VPI tikslas


Ugdyti ir stiprinti pilietinę visuomenę, įvairias socialines ar privačias grupes, siekiant užtikrinti jų užimtumą, socialinę toleranciją, partnerystę ir augimą

Pilietiškimo skatinimas bei socialiniai visuomenės tyrimai, apklausos

Konferencijų, seminarų, mokymų organizavimas

Viešųjų, įmonių ar asmeninių renginių organizavimas, vedimas

Darbas NVO stiprinimo srityje, konsultacijos, NVO steigimo pagalba

Projektų rengimas ir administravimas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymas, veiklos modelių kūrimas

Mūsų nauda Jums


Kodėl verta rinktis mus?

Operatyvumas-ikona
Patirtis-ikona
Inovatyvumas-ikona

Operatyvumas
Kryptingumas
Tobulėjimas

Patirtis
Kompetencija
Atsakingumas

Inovatyvumas
Švietėjiškumas
Kūrybiškumas

Trumpai apie mus


Asociacija “Visuomenės pažangos institutas” (toliau VPI) yra savarankiška, savanoriška ne pelno siekianti organizacija, kurios TIKSLAS atstovauti visuomenės interesams, tenkinti kultūrinius, pilietinius ir kitus poreikius, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Savo veikloje VPI siekia ugdyti ir telkti visuomenę, įvairias socialines grupes, o ypač jaunimą, siekiant užtikrinti jų užimtumą, tarpusavio supratimą, toleranciją bei savirealizaciją. Skatinti visuomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti akiratį, vystyti darbo bei meninius įgūdžius, ugdyti kultūrines ir kitas vertybes, siekiant formuoti pažangią, kūrybišką asmenybę.

Mūsų komanda


Reda Zakarauskaitė
Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ įkūrėja ir vadovė
Milda Červinskienė
Verslo konsultantė
Beatričė Bernotienė
Verslo konsultantė
Irena Kalinauskienė
Verslo konsultantė
Artūras Kostiuchinas
Verslo konsultantas
Daiva Šimavičienė
Verslo konsultantė
Neringa Lenčiauskaitė
Verslo konsultantė

Mes siekiame


Mūsų kryptis ir vizija

  • Remti ir skatinti pilietiškos visuomenės idealą, kaip garbingos veiklos pagrindą;
  • Šviesti visuomenę apie piliečių teises ir pareigas;
  • Skatinti visuomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti akiratį;
  • vystyti darbo bei meninius įgūdžius, ugdyti kultūrines ir kitas vertybes, siekiant formuoti pažangią, kūrybišką pilietinę asmenybę.
  • Palaikyti VPI ir visuomenės narių tarpusavio, tarpinstitucinį ir tarptautinį bendravimą bei bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti darnų, nešališką ir visuotinį žmogiškąjį bei socialinį partnerių vystymosi tinklą.
  • Rengti ir įgyvendinti švoetėjiškas programas ir projektus, dalyvauti juose.
  • Dalyvauti socialinę plėtrą skatinančių tarptautinių organizacijų veikloje, prisidėti prie bendradarbiavo;
  • Dirbti, kad būtų priimti jaunimui ir socialinę atskirtį patiriantiems visuomenės nariams palankūs įstatymai, kiti teisės aktai.

Rekvizitai


Susisiekite su mumis

Asociacija “Visuomenės pažangos institutas”
Kodas 302537169

Chemikų g. 136, LT-55014 Jonava

El. paštas: info@vpinstitutas.lt
Telefonas: +370 601 07135

Reda Zakarauskaitė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda yra žmogus, visapusiškai išpildantis komandos lyderės vaidmenį, tuo pačiu būdama ir nuolatiniu naujų idėjų „generatoriumi“, ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų, rinkodaros, įmonės strategijos, eksporto temomis. Jaunų verslininkų žodžiais, „Sudėtingų verslo sistemos problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko gyvus, realistiškus pavyzdžius, remdamasi turtinga savo patirtimi.“
Tokių savybių, kaip empatija ir užsispyrimas derinys Redai padeda nuosekliai ir motyvuotai siekti užsibrėžtų tikslų, tam panaudojant stiprius laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžius.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo temomis.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose.
Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Daiva Šimavičienė

Daiva yra aukštos kvalifikacijos kokybės, aplinkos apaugos ir darbuotojų saugos vadybos sistemų konsultantė, turinti daugiau nei 13 m. darbo su įmonėmis patirtį, įdiegusi ISO standartus daugiau nei 60 įmonių, dirbusi sertifikavimo auditore. Savo praktikoje specialistė taiko įvairių efektyviomis pripažintų vadybos teorijų žinias ir sukauptą gerąją patirtį, konsultuoja taip pat ir suvirinimo kokybės bei metalo konstrukcijų gamybos klausimais. Daiva savo praktikoje yra susidūrusi ir įgyvendinusi įvairios apimties ir svarbos projektus, vienas jų – vienerių metų trukmės procesas, autorizuojant įmonę pasaulinio masto koncerno „General Electric“ nuolatiniais subrangovais vėjo jėgainių komponentų gamyboje.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.

Neringa Lenčiauskaitė

Neringos aistra - švietimas plačiąja prasme. Būdama projektų valdymo profesionale, besispecializuojanti jaunimo teisių stiprinime bei plėtroje, Neringa prisideda prie aktyvaus socialinių problemų sprendimo visame pasaulyje. Per aktyvią darbinę praktiką Neringa sukaupė reikšmingą Europos Sąjungos projektų teikimo, finansavimo, įgyvendinimo patirtį.
Taip pat turėdama daug tarptautinės patirties verslo, švietimo, sporto, rinkodaros ir komunikacijos srityse, specialistė save vadina socialiai aktyvia pasaulio piliete.
Neringa yra akredituota verslo konsultantė verslo planavimo, projektų ir personalo valdymo, verslo finansavimo temomis.