Mumis pasitiki

 
 

Trumpai apie mus


Asociacija “Visuomenės pažangos institutas” (toliau VPI) yra savarankiška ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – atstovauti įvairių visuomenės grupių interesams: telkti pažangius verslo sprendimus, padedant kurti atsakingą verslą, vykdyti visuomenei naudingą veiklą, tenkinti kultūrinius, pilietinius įvairių visuomenės grupių poreikius. Prisidedame prie įvairių socialinių grupių savirealizacijos skatinimo, siekiant tarpusavio bendradarbiavimo ir pilnavertės partnerystės vardan bendro rezultato.

Viena pagrindinių mūsų veiklos sferų – verslo konsultavimo paslaugos, padedančios kurti pažangų, brandų ir neatsiliekantį nuo šiandienos aktualijų verslą. Aukštos kvalifikacijos specialistų komanda konsultuoja verslo įmones rinkodaros, vidaus procesų valdymo ir veiklos efektyvumo klausimais. Konsultantai turintys plačią patirtį aplinkosaugos srityje, teikia konsultacijas tokiomis aplinkosaugos temomis, kaip ekologinis gaminių projektavimas, technologinis ar aplinkosaugos auditas. „Visuomenės pažangos instituto“ specialistai taip pat diegia tarptautinių vadybos sistemų ISO standartus: kokybės, aplinkosaugos, suvirinimo, metalo gamybos, taip pat konsultuoja ir darbuotojų saugos ir sveikatos standarto BS OHSAS 18001 klausimais.

Mūsų veikla orientuota į privataus verslo ir viešo sektoriaus, o taip pat ir visuomenės savitarpio supratimo skatinimą ir efektyvų bendradarbiavimą.

Mūsų tikslas


Visokeriopai prisidėti prie tvaraus ir perspektyvaus verslo kūrimo ir tobulinimo, skatinti idėjų komercializavimą, vystymą, kurti inovacijas ir jas plačiai pritaikyti visuomenėje, tuo pačiu užtikrinant visų visuomenės grupių užimtumą ir darnią partnerystę.

Pilietiškumo skatinimas bei socialiniai visuomenės tyrimai, apklausos

Verslo efektyvumo, plėtros, tobulinimo konsultacijos

Viešųjų, įmonių ar asmeninių renginių, konferencijų organizavimas, vedimas

Tarptautinių ISO standartų diegimas, priežiūra

Konsultacijos aplinkos apsaugos klausimais

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymas, veiklos modelių kūrimas

Mūsų nauda Jums


Kodėl verta rinktis mus?

Operatyvumas-ikona
Patirtis-ikona
Inovatyvumas-ikona

Operatyvumas
Kryptingumas
Tobulėjimas

Patirtis
Kompetencija
Atsakingumas

Inovatyvumas
Švietėjiškumas
Kūrybiškumas

Mūsų komanda


Reda Zakarauskaitė
VPI įkūrėja ir vadovė, lektorė, verslo konsultantė
Milda Červinskienė
Verslo konsultantė
Beatričė Bernotienė
Verslo ir ISO diegimo konsultantė, renginių organizatorė, lektorė
Irena Kalinauskienė
Verslo konsultantė, komunikacijos specialistė, renginių organizatorė
Daiva Šimavičienė
Verslo ir ISO diegimo konsultantė
Artūras Kostiuchinas
Verslo konsultantas
Neringa Lenčiauskaitė
Verslo konsultantė, švietimo projektų vadovė, renginių organizatorė
Justina Kašėtaitė
Verslo vystymo konsultantė
Ingrida Rancevienė
Verslo ir ISO diegimo konsultantė
Ieva Jukštaitė
Verslo ir ISO diegimo konsultantė

Mes siekiame


Mūsų kryptis ir vizija

  • Aktyviai prisidėti ir padėti inovatoriams kurti į visuomenės ir pasaulio gerovę orientuotas idėjas bei sėkmingai jas komercializuoti;
  • Prisidėti prie verslo infrastruktūrai palankios valstybės sistemos kūrimo, padėti įmonėms prisitaikyti prie sisteminių ir lokalių rinkos ar įstatyminės bazės pokyčių;
  • Šviesti visuomenę apie piliečių teises ir pareigas, ugdyti jų iniciatyvumą ir verslumą, skatinti antreprenerystę;
  • Skatinti visuomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti akiratį;
  • Palaikyti VPI ir visuomenės narių tarpusavio, tarpinstitucinį ir tarptautinį bendravimą bei bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti darnų, nešališką ir visuotinį žmogiškąjį bei socialinį partnerių vystymosi tinklą.
  • Rengti ir įgyvendinti įvairias bendradarbiavimo, idėjų generavimo ir realizavimo programas ir projektus, dalyvauti juose;
  • Dalyvauti socialinę plėtrą skatinančių tarptautinių organizacijų veikloje, prisidėti prie bendradarbiavimo;
  • Dirbti, kad būtų priimti verslui palankūs įstatymai, kiti teisės aktai.

Rekvizitai


Asociacija “Visuomenės pažangos institutas”
Kodas 302537169

Chemikų g. 136, LT-55014 Jonava

El. paštas: info@vpinstitutas.lt
Telefonas: +370 601 07135

Reda Zakarauskaitė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Daiva Šimavičienė

Daiva yra aukštos kvalifikacijos kokybės, aplinkos apaugos ir darbuotojų saugos vadybos sistemų konsultantė, turinti daugiau nei 13 m. darbo su įmonėmis patirtį, įdiegusi ISO standartus daugiau nei 60 įmonių, dirbusi sertifikavimo auditore. Savo praktikoje specialistė taiko įvairias efektyvių vadybos teorijų žinias ir sukauptą gerąją patirtį, konsultuoja taip pat ir suvirinimo kokybės bei metalo konstrukcijų gamybos klausimais. Daiva savo praktikoje yra susidūrusi ir įgyvendinusi įvairios apimties ir svarbos projektus, vienas jų – vienerių metų trukmės procesas, autorizuojant įmonę pasaulinio masto koncerno „General Electric“ nuolatiniais subrangovais vėjo jėgainių komponentų gamyboje.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.

Neringa Lenčiauskaitė

Neringos aistra - švietimas plačiąja prasme. Būdama projektų valdymo profesionale, besispecializuojanti jaunimo teisių stiprinime bei plėtroje, Neringa prisideda prie aktyvaus socialinių problemų sprendimo visame pasaulyje. Per aktyvią darbinę praktiką Neringa sukaupė reikšmingą Europos Sąjungos projektų teikimo, finansavimo, įgyvendinimo patirtį.
Taip pat turėdama daug tarptautinės patirties verslo, švietimo, sporto, rinkodaros ir komunikacijos srityse, specialistė save vadina socialiai aktyvia pasaulio piliete.
Neringa yra akredituota verslo konsultantė verslo planavimo, projektų ir personalo valdymo, verslo finansavimo klausimais.

Justina Kašėtaitė

Justinos profesinį bagažą sudaro daugiau kaip 14 metų vadovavimo ir vadybos patirties prekybos ir rinkų vystymo, personalo valdymo srityje. Aukšta specialistės projektų valdymo kompetencija – nuo projektų rengimo iki pilno jų įgyvendinimo. Justina konsultuoja verslo įmones remdamasi aukštos kvalifikacijos pardavimų įgūdžiais, dalinasi patirtimi apie greitą orientaciją derybų metu, pritraukiant naujus klientus, projektus ar veiklos kryptį Lietuvoje ar užsienyje.  

Geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas užmegzti kontaktą ir palaikyti gerus santykius su įvairaus statuso asmenimis bei įmonėmis – tai dar kelios naudingos Justinos savybės.

Ingrida Rancevienė

Ingrida – kokybės vadybos sistemų specialistė, turinti daugiau nei 10 metų darbo patirtį maisto pramonės įmonėse. Specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, fizikinės cheminės ir mikrobiologinės laboratorijų atestavimo srityje. Iniciatyvumas ir komunikabilumas leidžia šiai specialistei geriau įsigilinti į įmonėms rūpimus klausimus bei kokybiškai atlikti vidaus auditus.

Ieva Jukštaitė

Ieva yra kompetetinga kokybės, aplinkosaugos ir informacijos saugumo valdymo vadybos sistemų konsultantė, vadybos sistemų auditorė bei projektų vadovė sertifikuota pagal Prince2 Foundation. Jos vadybos sistemų diegimo patirtis pritaikoma tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuose.

Ieva sėkmingai taiko projektų valdymo metodiką ir patirtį valdant projektus nuo vadybos sistemų diegimo iki informacinių sistemų, produktų kūrimo, diegimo ir palaikymo. Patirtis, įgyta per daugiau nei 6 metus intensyvios profesinės veiklos, leidžia įtraukti klientą į aktyvų dalyvavimą projekte bei atkakliai, bet diplomatiškai siekti projektui iškeltų tikslų.