VPI legenda

Mumis pasitiki

klientu-logos-1
klientu-logos-2

VPI tikslas


Ugdyti ir stiprinti pilietinę visuomenę, įvairias socialines ar privačias grupes, siekiant užtikrinti jų užimtumą, socialinę toleranciją, partnerystę ir augimą

Pilietiškimo skatinimas bei socialiniai visuomenės tyrimai, apklausos

Konferencijų, seminarų, mokymų organizavimas

Viešųjų, įmonių ar asmeninių renginių organizavimas, vedimas

Darbas NVO stiprinimo srityje, konsultacijos, NVO steigimo pagalba

Projektų rengimas ir administravimas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymas, veiklos modelių kūrimas

Mūsų nauda Jums


Kodėl verta rinktis mus?

Operatyvumas-ikona
Patirtis-ikona
Inovatyvumas-ikona

Operatyvumas
Kryptingumas
Tobulėjimas

Patirtis
Kompetencija
Atsakingumas

Inovatyvumas
Švietėjiškumas
Kūrybiškumas

Trumpai apie mus


Asociacija “Visuomenės pažangos institutas” (toliau VPI) yra savarankiška, savanoriška ne pelno siekianti organizacija, kurios TIKSLAS atstovauti visuomenės interesams, tenkinti kultūrinius, pilietinius ir kitus poreikius, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Savo veikloje VPI siekia ugdyti ir telkti visuomenę, įvairias socialines grupes, o ypač jaunimą, siekiant užtikrinti jų užimtumą, tarpusavio supratimą, toleranciją bei savirealizaciją. Skatinti visuomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti akiratį, vystyti darbo bei meninius įgūdžius, ugdyti kultūrines ir kitas vertybes, siekiant formuoti pažangią, kūrybišką asmenybę.

Mes siekiame


Mūsų kryptis ir vizija

  • Remti ir skatinti pilietiškos visuomenės idealą, kaip garbingos veiklos pagrindą;
  • Šviesti visuomenę apie piliečių teises ir pareigas;
  • Skatinti visuomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti akiratį;
  • vystyti darbo bei meninius įgūdžius, ugdyti kultūrines ir kitas vertybes, siekiant formuoti pažangią, kūrybišką pilietinę asmenybę.
  • Palaikyti VPI ir visuomenės narių tarpusavio, tarpinstitucinį ir tarptautinį bendravimą bei bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti darnų, nešališką ir visuotinį žmogiškąjį bei socialinį partnerių vystymosi tinklą.
  • Rengti ir įgyvendinti švoetėjiškas programas ir projektus, dalyvauti juose.
  • Dalyvauti socialinę plėtrą skatinančių tarptautinių organizacijų veikloje, prisidėti prie bendradarbiavo;
  • Dirbti, kad būtų priimti jaunimui ir socialinę atskirtį patiriantiems visuomenės nariams palankūs įstatymai, kiti teisės aktai.

Rekvizitai


Susisiekite su mumis

Asociacija “Visuomenės pažangos institutas”
Kodas 302537169

Chemikų g. 136, LT-55014 Jonava

El. paštas: info@vpinstitutas.lt
Telefonas: +370 601 07135

Name

Role

I am test text block. Click edit button to change this text.