ISO 9001:2015 ir 14001:2015 standartų diegimo konsultacijos

ISO 9001:2015 yra susisteminta pažangiausių pasaulio įmonių valdymo patirtis, sudėta į reikalavimų rinkinį. Kokybės vadybos standartas nustato reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai.

Kokybės vadybos sistema gali būti naudinga Jūsų įmonei, nes įdiegus ISO 9001:2015 kokybės vadybos standartą:

 • organizacija taps vientisa sistema, kurios valdomi procesai įtakos kokybiškų paslaugų/produktų sukūrimą;
 • bus optimizuota įmonės struktūra, konkrečiai apibrėžtos pareigybės ir atsakomybės;
 • patobulinti darbo veiklos procesai ir organizavimas;
 • padidės klientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis/įsigytais produktais lygis;
 • bus pašalinti besidubliuojantys procesai;
 • procesai taps tikslūs, lengvai pamatuojami ir įvertinami;
 • išvengsite klaidų;
 • sutaupysite laiko sprendžiant problemas;
 • padidės Jūsų įmonės produktyvumas;
 • sutaupysite lėšų;
 • padidės darbuotojų drausmė, pagerės bendradarbiavimas, kas padidins darbuotojų motyvaciją ir lojalumą.

Naujausias ISO 9001: 2015 standartas remiasi  7 kokybės vadybos principais:

 • orientacija į klientą;
 • lyderyste;
 • darbuotojų įtraukimu;
 • procesiniu požiūriu;
 • gerinimu;
 • įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimu;
 • santykių valdymu.

ISO 14001:2015

ISO14001 yra aplinkos apsaugos vadybos šeimos standartas. Šiame standarte pagrindinis dėmesys telkiamas aplinkosaugos aspektų valdymui organizacijoje.

Organizacijos aplinkosaugos valdymo sistemos projektavimas atsižvelgiant į ISO 14001 standarto reikalavimus – trūkstamų aplinkosaugos valdymo sistemos elementų įtraukimas ir esamų išgryninimas.  Mūsų įmonės konsultantai išanalizavę situaciją įmonėje paruošia visus reikiamus dokumentus, apmoko įmonės vadovaujantį personalą ir atlieka aplinkos apsaugos vidaus auditą.

Mūsų patyrę konsultantai padės įdiegti ISO 9001 bei 14001 standartus atitinkančias valdymo sistemas, kurios padės jūsų įmonei siekti geresnių kokybės valdymo ar aplinkos apsaugos, ekonominių ir socialinių rezultatų.

ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 perėjimo terminai

Kokybės vadybos sistemos (KVS) standartas ISO 9001:2008 bei Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS) standartas ISO 14001:2004 turės būti keičiami į šių standartų naujas versijas.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio prasidėjo 3 metų pereinamasis laikotarpis iki 2018 rugsėjo mėnesio, kurio metu įmonės turi pereiti prie naujų standartų versijų, atitinkamai kokybės vadybos sistemos (KVS) standartas prie ISO 9001:2015 versijos bei aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS) standartas prie ISO 14001:2015 versijos. 2018 m. įmonės bus audituojamos jau pagal naująsias standartų versijas. Senasis ISO sertifikavimas po 2018 m. rugsėjo mėn. nebegalios.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite reda@vpinstitutas.lt

Reda Zakarauskaitė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Daiva Šimavičienė

Daiva yra aukštos kvalifikacijos kokybės, aplinkos apaugos ir darbuotojų saugos vadybos sistemų konsultantė, turinti daugiau nei 13 m. darbo su įmonėmis patirtį, įdiegusi ISO standartus daugiau nei 60 įmonių, dirbusi sertifikavimo auditore. Savo praktikoje specialistė taiko įvairias efektyvių vadybos teorijų žinias ir sukauptą gerąją patirtį, konsultuoja taip pat ir suvirinimo kokybės bei metalo konstrukcijų gamybos klausimais. Daiva savo praktikoje yra susidūrusi ir įgyvendinusi įvairios apimties ir svarbos projektus, vienas jų – vienerių metų trukmės procesas, autorizuojant įmonę pasaulinio masto koncerno „General Electric“ nuolatiniais subrangovais vėjo jėgainių komponentų gamyboje.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.

Neringa Lenčiauskaitė

Neringos aistra - švietimas plačiąja prasme. Būdama projektų valdymo profesionale, besispecializuojanti jaunimo teisių stiprinime bei plėtroje, Neringa prisideda prie aktyvaus socialinių problemų sprendimo visame pasaulyje. Per aktyvią darbinę praktiką Neringa sukaupė reikšmingą Europos Sąjungos projektų teikimo, finansavimo, įgyvendinimo patirtį.
Taip pat turėdama daug tarptautinės patirties verslo, švietimo, sporto, rinkodaros ir komunikacijos srityse, specialistė save vadina socialiai aktyvia pasaulio piliete.
Neringa yra akredituota verslo konsultantė verslo planavimo, projektų ir personalo valdymo, verslo finansavimo klausimais.