Mumis pasitiki

 
 

Trumpai apie mus


Asociacija “Visuomenės pažangos institutas” (toliau VPI) yra savarankiška ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – atstovauti įvairių visuomenės grupių interesams: telkti pažangius verslo sprendimus, padedant kurti atsakingą verslą, vykdyti visuomenei naudingą veiklą, tenkinti kultūrinius, pilietinius įvairių visuomenės grupių poreikius. Prisidedame prie įvairių socialinių grupių savirealizacijos skatinimo, siekiant tarpusavio bendradarbiavimo ir pilnavertės partnerystės vardan bendro rezultato.

Pagrindinės mūsų veiklos sferos – konsultavimo paslaugos, padedančios tiek startuoliams, tiek ir brandžioms įmonėms kurti pažangų, strateginiu ir procesiniu požiūriu grįstą, pasaulinius veiklos standartus atitinkantį verslą. Atliekame laboratorinius tyrimus bei bandymus, kurie padeda nustatyti mūsų aplinkos ar produktų visokeriopą kokybę.  Aukštos kvalifikacijos specialistų komanda konsultuoja rinkodaros, procesų valdymo ir veiklos efektyvumo ir standartizavimo klausimais. Konsultantai turintys plačią patirtį aplinkosaugos srityje, teikia konsultacijas tokiomis aplinkosaugos temomis, kaip ekologinis gaminių projektavimas, technologinis ar aplinkosaugos auditas. Taip pat diegia tarptautinių vadybos sistemų ISO standartus: kokybės, aplinkosaugos, suvirinimo, metalo gamybos, taip pat konsultuoja ir darbuotojų saugos ir sveikatos standarto ISO 45001:2018 klausimais. Mūsų bandymų laboratorijos specialistai atliekama oro ar produktų taršos ir kokybės, dirvožemio bei vandens taršos, pastatų sandarumo bei aplinkos ar gamybinio triukšmo lygio tyrimus.

Mūsų veikla orientuota į privataus verslo ir viešo sektoriaus, o taip pat ir visuomenės savitarpio supratimo skatinimą ir efektyvų bendradarbiavimą.

Mūsų tikslas


Visokeriopai prisidėti prie tvaraus ir perspektyvaus verslo kūrimo ir tobulinimo, skatinti idėjų komercializavimą, vystymą, kurti inovacijas ir jas plačiai pritaikyti visuomenėje, tuo pačiu užtikrinant visų visuomenės grupių užimtumą ir darnią partnerystę.

Nauda Jums


Kodėl verta rinktis mus?

Operatyvumas-ikona
Patirtis-ikona
Inovatyvumas-ikona
EKO burbulas II

Operatyvumas
Kryptingumas
Tobulėjimas

Patirtis
Kompetencija
Atsakingumas

Inovatyvumas
Švietėjiškumas
Kūrybiškumas

Tvarumas
Atsinaujinimas
Ekologiškumas

Reda Zakarė
VPI įkūrėja ir vadovė, lektorė, verslo konsultantė
Milda Červinskienė
Verslo konsultantė
Irena Kalinauskienė
Verslo konsultantė, komunikacijos specialistė, renginių organizatorė
Beatričė Bernotienė
Verslo ir ISO diegimo konsultantė, renginių organizatorė, lektorė
Artūras Kostiuchinas
Verslo konsultantas
Ingrida Rancevienė
Verslo ir ISO diegimo konsultantė
Ieva Jukštaitė
Verslo ir ISO diegimo konsultantė
Kęstutis Jasiūnas
Verslo ir ISO diegimo konsultantas

Mes siekiame


Mūsų kryptis ir vizija

 • Aktyviai prisidėti ir padėti inovatoriams kurti į visuomenės ir pasaulio gerovę orientuotas idėjas bei sėkmingai jas komercializuoti;
 • Prisidėti prie verslo infrastruktūrai palankios valstybės sistemos kūrimo, padėti įmonėms prisitaikyti prie sisteminių ir lokalių rinkos ar įstatyminės bazės pokyčių;
 • Šviesti visuomenę apie piliečių teises ir pareigas, ugdyti jų iniciatyvumą ir verslumą, skatinti antreprenerystę;
 • Skatinti visuomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti akiratį;
 • Palaikyti VPI ir visuomenės narių tarpusavio, tarpinstitucinį ir tarptautinį bendravimą bei bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti darnų, nešališką ir visuotinį žmogiškąjį bei socialinį partnerių vystymosi tinklą.
 • Rengti ir įgyvendinti įvairias bendradarbiavimo, idėjų generavimo ir realizavimo programas ir projektus, dalyvauti juose;
 • Dalyvauti socialinę plėtrą skatinančių tarptautinių organizacijų veikloje, prisidėti prie bendradarbiavimo;
 • Dirbti, kad būtų priimti verslui palankūs įstatymai, kiti teisės aktai.
 • Gilinti gyventojų žinias apie aplinką, kurioje gyvena, teikiant jiems nemokamus tyrimus.
 • Leisti gyventojams jaustis saugiai ir užtikrintai, nes pateiksime aiškias ir lengvai suprantamas ataskaitas apie aplinkos užterštumo situaciją.
 • Atlikti aiškius ir teisingus laboratorinius tyrimus.

Rekvizitai


Asociacija “Visuomenės pažangos institutas”
Kodas 302537169

Laisvės 59 – 7, Kaunas LT – 44305

El. paštas: administracija@vpinstitutas.lt
Telefonas: +370 636 05 346

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.

Ingrida Rancevienė

Ingrida – kokybės vadybos sistemų specialistė, turinti daugiau nei 10 metų darbo patirtį maisto pramonės įmonėse. Specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, fizikinės cheminės ir mikrobiologinės laboratorijų atestavimo srityje. Iniciatyvumas ir komunikabilumas leidžia šiai specialistei geriau įsigilinti į įmonėms rūpimus klausimus bei kokybiškai atlikti vidaus auditus.

Ieva Jukštaitė

Ieva yra kompetetinga kokybės, aplinkosaugos ir informacijos saugumo valdymo vadybos sistemų konsultantė, vadybos sistemų auditorė bei projektų vadovė sertifikuota pagal Prince2 Foundation. Jos vadybos sistemų diegimo patirtis pritaikoma tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuose.

Ieva sėkmingai taiko projektų valdymo metodiką ir patirtį valdant projektus nuo vadybos sistemų diegimo iki informacinių sistemų, produktų kūrimo, diegimo ir palaikymo. Patirtis, įgyta per daugiau nei 6 metus intensyvios profesinės veiklos, leidžia įtraukti klientą į aktyvų dalyvavimą projekte bei atkakliai, bet diplomatiškai siekti projektui iškeltų tikslų.

Kęstutis Jasiūnas

Kęstučio profesinė patirtis – daugiau kaip 15 metų konsultacinio ir dėstomojo darbo patirtis projektų valdymo, veiklos procesų analizės ir valdymo, veiklos efektyvumo ir produktyvumo (TOC, LEAN, BSC ir kt. metodų), vadybos sistemų (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001, SA 8000 ir kt.) diegimo srityse. Kokybės vadybos ir integruotų sistemų vidaus auditorius nuo 2001 metų. Jis yra sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC), turi IRCA sertifikuoto ISO 9001 auditoriaus kvalifikacija taip pat Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys, Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos narys, Verslo konsultantų tinklo narys.