MTEP tyrimai

 

 

 

MTEP veikla vykdoma gamtos mokslų, inžinerijos, socialinių, humanitarinių mokslų, bei menų srityje.
Vykdant MTEP tyrimus įgyjama naujų žinių, kurias galima naudoti naujų produktų kūrimui.

Detali informacija apie MTEP:

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) yra sistemingai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir naujai gautų pažinimo rezultatų panaudojimas. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) atskiriama nuo kitų veiklos sričių, yra apčiuopiamas mokslinės ar technologinės problemos sprendimo naujumas, t.y. kai problemos sprendimas nėra akivaizdus išmanančiajam tos mokslo ir technologijų srities pagindu MTEP nebūtinai yra inovacinės veiklos dalis, tačiau tai yra viena iš daugelio inovacinės veiklos rūšių. Kitos tokios veiklos rūšys yra turimų žinių įsisavinimas, mašinų, įrangos ir kito materialiojo turto įsigijimas, mokymų, rinkodaros, dizaino ir programinės įrangos kūrimas.

MTEP veikla turi būti:

  • nauja (originali);
  • kūrybiška;
  • neapibrėžta;
  • sisteminga;
  • perduodama ir (arba) atkartojama.

MTEP sąvoka apima tris veiklos rūšis: fundamentinius tyrimus, taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Fundamentinis tyrimas – tai bandomoji arba teorinė veikla, vykdoma pirmiausia siekiant įgyti naujų žinių apie reiškinio esmę ir stebimus faktus, nenumatant jokio konkretaus jų praktinio taikymo ar naudojimo. Taikomasis tyrimas – tai originalus tyrimas, atliekamas naujoms žinioms įgyti ir nukreiptas visų pirma į specifinių praktinių tikslų pasiekimą ar uždavinių įgyvendinimą. Eksperimentinė plėtra yra mokslinių tyrimų ir praktinės patirties pagrindu sukauptu pažinimu pagrįsta sisteminga veikla, leidžianti įgyti papildomų žinių, tiesiogiai prisidedančių kuriant naujus produktus ar procesus, ar juos tobulinant

Susisiekite:

Reda Zakarė

+37060107135

reda@vpinstitutas.lt

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.