Nuodingųjų dujų tyrimai

 

 

Nuodingųjų dujų tyrimus privalo atlikti įmonės, kurios teršia aplinką iš ūkinei komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių.
Žinodami kokia nuodingųjų dujų koncentracija yra Jūsų įmonės aplinkoje, galėsite tiksliai žinoti kokį mokestį reikės mokėti.
Mūsų įmonė tyrimus atlieka 2 – 3 darbo dienos po Jūsų kreipimosi.

Detali informacija apie tyrimus:

Svorio metodas. Šis metodas skirtas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti į atmosferą išmetamosiose dujose bei aplinkos ore. Metodo santykinė paklaida neviršija ±25%.Dujų srauto dulkėtumas ortakiuose matuojamas išorinio filtravimo būdu. Dulkių bandinys paimamas siurbiant dujas iš ortakio per bandinių paėmimo vamzdelį ir sulaikant dulkes filtravimo patrone, esančiame ortakio išorėje. Dujų srauto dulkėtumas nustatomas pagal filtro masių skirtumą. Nustatant dujų srauto dulkėtumą ortakyje, svarbiausi faktoriai yra bandinio ėmimo vietos parinkimas, dujų siurbimo greitis ir prasiurbtas dujų tūris, imant dulkių bandinį.

Normos: 40 – 50 µg/m³.

Kita informacija: Kietosios dalelės – tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kuriame gali būti įvairių komponentų – rūgščių, sulfatų, nitratų, kitų druskų mišinių, organinių junginių, metalų, dirvožemio dalelių, suodžių, nusidėvėjusių padangų, stabdžių, šaligatvių dangos dulkių ir kt. Be to, kietosios dalelės gerai absorbuoja toksines medžiagas ir mikroorganizmus. Smulkios kietosios dalelės (KD; dažnai tekstuose jos vadinamos PM nuo angl. particulate matter) pagal dydį skirstomos į grupes ir matuojamos µg/m³. KD10 dalelės ore yra mažesnės nei 10 μm (mikronų). Jos kelia didžiulį susirūpinimą, nes yra labai mažos, gali prasiskverbti giliai į plaučius ir sukelti didelę grėsmę žmogaus sveikatai. Šiuo metu KD2,5 (mažesnės nei 2,5 μm) dalelės yra laikomos ypač pavojingomis, nes gali prasiskverbti į gilesnius kvėpavimo takus ir patekti į kraujotakos sistemą.

Susisiekite:

Reda Zakarė

+37060107135

reda@vpinstitutas.lt

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.