Metalo konstrukcijų gamybos kokybės standarto ISO 1090:2018 diegimas

Metalo konstrukcijų ženklinimas CE (kurio reikalauja užsakovai bei Lietuvos ir ES teisiniai aktai) galimas įdiegus bei sertifikavus metalo konstrukcijų gamybos kokybės sistemą pagal darnųjį ISO 1090:2018 standartą. Šiuo standartu užtikrinama metalo apdirbimo operacijų kokybė per visą gaminių iš metalo gamybos procesą.

Šis tarptautinis standartas sukurtas metalo konstrukcijų gamintojų profesionalų ir, kaip ir kiti standartai,  patikrintas ekspertų technikos komitete, papildo ISO 9001:2015 kokybės vadybos standarto reikalavimus. ISO 1090:2018 nusako reikalavimus, susijusius su metalo konstrukcijų gamyba nuo žaliavos parinkimo iki paviršiaus apdirbimo, jo laikymasis atlieka metalo gaminių gamybos kokybės kontrolės funkciją. Tai gamybos proceso, ne gaminio standartas, bet jis dažnai minimas kaip užsakovo reikalavimas sutartyse dėl įvairių metalo gaminių gamybos, siekiant užtikrinti gerą praktiką ir gaminių kokybę, užkirsti kelią nesėkmėms dėl metalo konstrukcijų tvirtumo atlaikant apkrovas. Kartu privaloma sertifikuoti ir suvirinimo procesą pagal ISO 3834:2015 pasirinktą lygmenį, jei metalo konstrukcijos gamyboje taikomas suvirinimas.

ISO standartų diegimas

ISO standartai

NAUDA:

  • Sertifikuojama metalo konstrukcijų gamybos sistema, galima išduoti CE atitikties ženklą deklaracijai kiekvienam jos apimtyje gaminamam gaminiui; nereikia sertifikuoti kiekvienos atskiros metalo konstrukcijos.
  • Atitiktis užsakovų ir teisiniams reikalavimams.
  • Įdiegta gamybos kokybės kontrolės sistema, sistemingai ir laiku daromi visi reikalingi įrašai, kurie pridedami prie užsakovų reikalaujamos techninės dokumentacijos.
  • Atitiktis EX2, EX3 darbų vykdymo (execution class) klasės reikalavimams, statyboje EXC2 klasė dažniausiai būna numatytoji, jei kitaip neapibrėžta. Taip pat galima rinktis ir EXC1 ir EXC4 darbų atlikimo klases.
  • Metalo konstrukcijų gamybos darbai vykdomi veiksmingiausiu būdu.
  • Aiškus nepriklausomas patvirtinimas, kad įmonė atitinka EN ISO 1090 keliamus reikalavimus apibrėžtoje metalo konstrukcijų gamybos srityje.
  • Nacionalinis ir tarptautinis verslo potencialas demonstruojamas per atitikimą tarptautiniu mastu pripažintam metalo konstrukcijų gamybos kokybės reikalavimų standartui.
  • Dažnai naudojamas sutartyje su vykdytoju ar/ir subrangovu, nusakant metalo konstrukcijai keliamus reikalavimus.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.