Maisto saugos vadybos sistemos standartas ISO 22000:2018

Kiekvieno gamintojo (paslaugų tiekėjo) sėkmė priklauso nuo to ar jo tiekiamas produktas (paslauga) kokybiškas ir saugus.

ISO 22000:2018 standartas puikus vadybos instrumentas, kurį gali taikyti organizacijos, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja maisto grandinėje: ūkininkai, maisto produktų gamintojai, perdirbėjai, importuotojai, tiekėjai, mažmenininkai ir t.t.

ISO 22000:2018 standarto tikslas:

 1. Suderinti maisto saugos sistemų maisto grandinėje sertifikavimo reikalavimus ir metodus;
 2. Pateikti klientams ar pardavėjams savo patikimumą įrodantį maisto saugos sertifikatą.

Šis standartas padeda užtikrinti maisto saugą – nuo gyvulių augintojų iki vartotojų.

Standartas ISO 22000:2018 leidžia įmonei:

 • Įsivertinti ir demonstruoti produkto atitiktį maisto saugos reikalavimams bei įrodyti maisto saugos rizikų kontrolę;
 • Sukurti ir valdyti maisto saugos vadybos sistemą, naudojant gerai apibrėžtą ir aiškią struktūrą;
 • Išsiaiškinti rizikas klientams ir įmonei;
 • Sukurti maisto saugos veiksmingumo gerinimo ir stebėsenos matavimo priemonę;
 • Geriau vykdyti maisto saugos teisinius reikalavimus.

ISO 22000:2018 standarto nauda:

 • Nustatomi ir sumažinami pavojai maisto saugai;
 • Sumažinama prastovų trukmė ir užkertamas kelias produktų atšaukimui;
 • Tenkinami individualūs poreikiai;
 • Sustiprinamas vartotojų pasitikėjimas.

Šio standarto diegimas gali būti kombinuojamas kartu su kitais ISO standartais, tokiais, kaip kokybės vadybos sistemos standartas ISO 9001:2015, aplinkosaugos vadybos sistemos standartas ISO 14001:2015 ir kt. Kompleksinis standartų diegimas taupo įmonės laiką ir kaštus.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.