Informacijos saugos vadybos sistemos standartas ISO 27001:2022

Informacijos saugumo valdymo sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2022 standarto reikalavimus diegimas

LST ISO/IEC 27001:2022 standartas yra tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus informacijos saugumo valdymo sistemai, kad organizacija galėtų įvertinti riziką ir įdiegti tinkamas kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti, taikant rizikų valdymo procesą. Esminis šios sistemos tikslas – apsaugoti Jūsų organizacijos informaciją, kad ji nepatektų į “blogas rankas” ar nebūtų negrįžtamai prarasta.

LST ISO/IEC 27001 standartas pelnytai laikomas patikimiausiu pagrindu Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR). Jis apima esminius šio reglamento reikalavimus, apibrėžiančius duomenų privatumo ir apsaugos užtikrinimą.

Iso standartu diegimas

Pagrindiniai informacijos saugumo valdymo sistemos privalumai:

  • Identifikuojamos informacijos saugumo rizikos.
  • Užtikrinamas informacijos prieinamumas, patikimumas ir konfidencialumas.
  • Įgyvendinamos adekvačios, geriausią pasaulinę praktiką atitinkančios saugumo priemonės, taip mažinant saugumo valdymo išlaidas.
  • Apsaugomas ir gerinamas organizacijos įvaizdis.
  • Didinamas suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas.
  • Užtikrinamas klientų, teisinių ir kitų reikalavimų valdymas.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite: