Suvirinimo kokybės standarto ISO 3834:2015 diegimas

Šis tarptautinis kokybės standartas sukurtas suvirinimo profesionalų ir, kaip ir kiti standartai,  patikrintas ekspertų technikos komitete, papildo ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. ISO 3834:2015 nusako reikalavimus, susijusius tik su suvirintomis konstrukcijomis, užtikrina suvirinimo proceso kokybės kontrolę, jo reikalavimų laikymasis atlieka metalo gaminių gamybos kokybės kontrolės funkciją.

ISO 3834:2015 yra suvirinimo proceso, ne gaminio standartas, bet jis dažnai minimas kaip reikalavimas įvairių gaminių standartuose, siekiant užtikrinti gerą praktiką ir gaminių kokybę vykdant suvirinimo darbus, užkirsti kelią nesėkmėms dėl suvirintų sujungimo tvirtumo ir priėmimo kokybės kontrolės metu peršviečiant ar kitaip tikrinant suvirinimo siūles.

Galimas sertifikavimas:

Pagal pasirinktą standarto lygmenį, priklausomai nuo dažniausiai pasitaikančių užsakovų reikalavimų, suvirintojų ir suvirinimą prižiūrinčio personalo kvalifikacijos bei reikalavimų kokybei griežtumo, galima gauti sertifikavimą:

  • ISO 3834-2: Išsamūs kokybės reikalavimai;
  • ISO 3834-3: Standartiniai kokybės reikalavimai;
  • ISO 3834-4: Elementarieji kokybės reikalavimai.

Įmonė, sertifikuota pagal šio standarto pasirinktą lygmenį, įgyja pranašumą, konkuruojant su kitomis įmonėmis Lietuvos ir Europos rinkose. EN ISO 3834:2015 sertifikavimo schema orientuota konkrečiai į kompanijos suvirinimo veiklą ir toks sertifikavimas galimas šalia ISO 9001:2015 sertifikavimo arba galimas atskiras sertifikavimas.

NAUDA:

  • Atitiktis užsakovų ir teisiniams reikalavimams;
  • Įdiegta gamybos kokybės kontrolės sistema, sistemingai ir laiku atliekami visi reikalingi įrašai, kurie pridedami prie užsakovų reikalaujamos techninės dokumentacijos;
  • Aiškus nepriklausomas patvirtinimas kad įmonė atitinka EN ISO 3834:2015 keliamus reikalavimus apibrėžtoje gamybos srityje;
  • Nacionalinis ir tarptautinis verslo potencialas demonstruojamas per atitikimą tarptautiniu mastu pripažintam suvirinimo kokybės reikalavimų standartui. Įmonės sertifikuotos pagal standartą yra skelbiamos EWF (European Welding Federation) tinklapyje;
  • Dažnai naudojamas sutartyje su vykdytoju, subrangovu, nusakant suvirinimui keliamus reikalavimus;
  • Suvirinimo darbai vykdomi veiksmingiausiu būdu;
  • Suvirinimo, kaip vieno iš svarbiausių metalo konstrukcijų gamybos procesų, sertifikavimas yra sudėtinė ISO 1090 standarto sertifikavimo dalis, įgalinanti suteikti CE ženklą metalo gaminiams (pagal teisinius reikalavimus, kad metalo konstrukcijos, kaip statybos produktas, būtų sertifikuotas).

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.