Verslo pradžios konsultacijos

SKIRTA

Pradedantiesiems verslininkams.

Asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą.

APIE KONSULTACIJAS

Norite pradėti savo verslą, bet nežinote ko imtis?

O gal jau turite verslo idėją, bet norite pasitikrinti savo finansinius skaičiavimus ar įvertinti verslo starto alternatyvas?

Jums reikia pagalbos steigiant savo įmonę?

Mūsų specialistai pasiruošę verslo startuoliams padėti žengti pirmuosius žingsnius, o esant poreikiui, lydėti tolimesnėje įmonės veikloje bendradarbiaujant ir konsultuojant.

KONSULTACIJŲ TURINYS

1. Verslo planavimas.

 • Verslo strategija. Verslo planų tipai, verslo plano rengimo tikslai.
 • Finansinio srauto skaičiavimas. Fiksuotų ir kintamų sąnaudų skaičiavimas.
 • Biudžeto sudarymas ir išteklių paskirstymas.
 • Verslo pradžios alternatyvų vertinimas – franšizės įsigijimo ir kitų verslo pradžios būdų palyginimas. Tinkamiausios franšizės pasirinkimas ir visapusiškas vertinimas.
 • Įmonės steigimo dokumentų ruošimas.

2. Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai. Verslo finansavimo galimybės:

 • Verslo finansavimas naudojantis valstybės remiamais kreditais.
 • Verslo finansavimas naudojantis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantijomis.
 • Rizikos kapitalo fondai.
 • Europos Sąjungos paramos verslui teikimo aktualijos.
 • ES paramą administruojančios agentūros, jų veiklos pasiskirstymas pagal sektorius. Remiami verslo sektoriai ir sritys.
 • Pasirengimas gauti ES paramą.
 • Paraiškų rengimas, teikimas ir administravimas.
 • Savivaldybių teikiama parama verslui.

3. Produkto, paslaugos tobulinimas:

 • Produkto, paslaugos esmė, konkurencinis pranašumas, vieta kainos ir kokybės skalėje.
 • Vertės pasiūlymas (išskirtinė vertė klientui).
 • Palyginimas su konkurentais. Rinkos dydis.
 • Augimo ir plėtros potencialas.
 • Tiekėjų pasirinkimas, išskirtinių sąlygų jiems sudarymas.
 • Intelektinės nuosavybės ir komercinių paslapčių apsauga (nekonkuravimo sutartys, konfidencialumo sutartys, patentavimas).

4. Pardavimas:

 • Komercinio pasiūlymo rengimo ypatumai.
 • Efektyvus įmonės, produkto ir (ar) paslaugų pristatymas; verslo ryšių užmezgimas ir palaikymas.
 • Pardavimo plano rengimas.
 • Netradiciniai pardavimo būdai (pajamų už produktą pasidalinimas, licencija, sėkmės mokestis).
 • Derybos: pasirengimas deryboms; palankios derybų atmosferos kūrimas; sėkmingų derybų schema ir prielaidos; argumentavimo ir nuolaidų būdai; oponento pozicijos išsiaiškinimas ir prieštaravimų valdymas; derybų su keliais oponentais eiga; svarbiausi derybų klausimai ir taktika; pasiūlymo pateikimo taisyklės; derybų pabaiga.

5. Rinkodara:

 • Rinkos vertinimas ir prekės ar paslaugos vertės išskyrimas.
 • Taktinė rinkodara ir rinkodaros biudžeto sudarymas.
 • Įvairių rinkodaros priemonių naudojimas, klientų pritraukimas, saugojimas ir gausinimas.
 • Rinkodaros planas, jo įgyvendinimas ir efektyvumo vertinimas.
 • Reprezentaciniai įmonės veiklos elementai (interneto puslapis, reklaminiai stendai, informaciniai pranešimai, šių priemonių turinys ir specifika).
 • Prekės ženklo ir įvaizdžio kūrimas.
 • Prekės ženklo apsauga.
 • Internetinė rinkodara ir tinklaraščiai.

6. Dokumentų rengimas ir valdymas:

 • Įstaigos dokumentų rengimas.
 • Įstaigos dokumentų tvarkymas, registravimas ir apskaita.
 • Įstaigos dokumentų saugojimas.
 • Elektroninių dokumentų valdymas.
 • Akcininkų, įmonės adreso, pavadinimo ir kitų įmonės duomenų keitimas.

7. Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga:

 • Darbuotojų paieška, jų įtraukimas ir motyvavimas.
 • Komandos formavimas. Savarankiškas ir (ar) komandinis darbas.
 • Efektyvus užduočių paskirstymas.
 • Darbuotojų motyvavimas, ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas.
 • Organizacinė struktūra ir pareigybės. Pareiginių nuostatų rengimas.
 • Darbo sutartys, jų rūšys ir sudarymo ypatumai.
 • Drausminės nuobaudos, atostogų skyrimo ypatumai.
 • Darbo ginčai.
 • Bendrieji darbo saugos organizavimo klausimai.
 • Darbuotojų instruktavimas ir mokymas.
 • Kaip pritraukti naujų darbuotojų, kokias taikyti darbuotojų motyvavimo schemas?
 • Kaip išlaikyti esamus darbuotojus, esant mažam kolektyvui?
 • Kaip užtikrinti kvalifikacijos kėlimą, esant mažiems finansiniams ištekliams?

KAINA

 

Kaina sutartinė.

Pagalba steigiant įmonę ir konsultavimas – nuo 50 Eur + registrų centro mokesčiai;

Adreso suteikimas įmonei Kauno mieste – 30 Eur;

Įmonės duomenų keitimas, įstatų keitimas į eurus – nuo 30 Eur.

Dėl konsultacijų susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.