Procesų auditas

Procesų auditas – veiksmų, išteklių ir elgesio rezultatų tyrimas, siekiant patikrinti ar šie veikia efektyviai. Procesų auditas siekia patobulinti pasirinktus procesus, išsiaiškinant kaip procesai vykdomi pagal numatytus kriterijus. Procesų audito tikslas – sutelkti dėmesį į tam tikras procedūras, rutinas ar specifikacijas esančias organizacijoje. Jo metu išsiaiškinama ar darbuotojai dirba pagal numatytus procesus. Tiriama ar numatyti procesai yra nuoseklūs, logiški, ergonomiški ir efektyvūs.

Audituoti galima pradėti bet kuriame organizacijos lygyje, kuriame vyksta darbas. Pavyzdžiui galima audituoti organizacijos prezidento pranešimus spaudai arba tos pačios organizacijos sargo procesą renkant metalo drožles.

Procesų audito taikymo sritys:

  • Audito metu tikrinamas vienas procesas;
  • Audito metu tikrinami keli procesai;
  • Audito metu tikrinama dalis proceso.

Procesų audito nauda:

  • Išsiaiškinamos silpnybės, rizikos;
  • Išsiaiškinamos vietos, kurias reikia tobulinti ir būdai kaip tas vietas patobulinti;
  • Audito metu visas dėmesys sutelkiamas į tam tikrą procesą, todėl po audito žinoma kaip jį žymiai patobulinti ir pakelti efektyvumą;
  • Audito metu dėmesys sutelkiamas į vidinių sistemų, procesų ir organizacijų patikrą.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamos paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.

Dėl paslaugų susisiekite: