Kokybės vadybos sistemos standartas ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 yra susisteminta pažangiausių pasaulio įmonių valdymo patirtis, sudėta į reikalavimų rinkinį. Kokybės vadybos standartas nustato reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai.

Kokybės vadybos sistemos tikslai Jūsų organizacijoje:

 • organizacija taps vientisa sistema, kurios valdomi procesai įtakos kokybiškų paslaugų/produktų sukūrimą;
 • bus optimizuota įmonės struktūra, konkrečiai apibrėžtos pareigybės ir atsakomybės;
 • patobulinti darbo veiklos procesai ir organizavimas;
 • padidės klientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis/įsigytais produktais lygis;
 • bus pašalinti besidubliuojantys procesai;
 • procesai taps tikslūs, lengvai pamatuojami ir įvertinami;
 • išvengsite klaidų;
 • sutaupysite laiko sprendžiant problemas;
 • padidės Jūsų įmonės produktyvumas;
 • sutaupysite lėšų;
 • padidės darbuotojų drausmė, pagerės bendradarbiavimas, kas padidins darbuotojų motyvaciją ir lojalumą.

ISO standard benefits: good work culture, achieved goals

ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos (KVS) nauda Jūsų organizacijai:

 • Efektyvesnis valdymas = mažesnės išlaidos. 
 • Didesnis konkurencinis pranašumas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, tarptautiniuose konkursuose = naujos galimybės.
 • Įvaizdis, prestižas = nauji klientai.
 • Darbuotojai aiškiau supranta įmonės tikslus, procesus, jų pareigybes = geresni rezultatai.
 • Sutrumpėja naujų darbuotojų adaptacija darbe = stabilumas.
 • Pagerėja bendra įmonės kultūra = daugiau šypsenų!

Kokybės vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 diegimas gali būti kombinuojamas kartu su aplinkosaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2015, ar kitų ISO standartų diegimu. Tokiu būdu taupomas įmonės laikas bei kaštai.

Naujausias ISO 9001:2015 standartas remiasi  7 kokybės vadybos principais:

 • orientacija į klientą;
 • lyderyste;
 • darbuotojų įtraukimu;
 • procesiniu požiūriu;
 • gerinimu;
 • įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimu;
 • santykių valdymu.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.