Kokybės vadybos sistemos standartas ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 yra susisteminta pažangiausių pasaulio įmonių valdymo patirtis, sudėta į reikalavimų rinkinį. Kokybės vadybos standartas nustato reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai.

Kokybės vadybos sistemos tikslai Jūsų organizacijoje:

 • organizacija taps vientisa sistema, kurios valdomi procesai įtakos kokybiškų paslaugų/produktų sukūrimą;
 • bus optimizuota įmonės struktūra, konkrečiai apibrėžtos pareigybės ir atsakomybės;
 • patobulinti darbo veiklos procesai ir organizavimas;
 • padidės klientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis/įsigytais produktais lygis;
 • bus pašalinti besidubliuojantys procesai;
 • procesai taps tikslūs, lengvai pamatuojami ir įvertinami;
 • išvengsite klaidų;
 • sutaupysite laiko sprendžiant problemas;
 • padidės Jūsų įmonės produktyvumas;
 • sutaupysite lėšų;
 • padidės darbuotojų drausmė, pagerės bendradarbiavimas, kas padidins darbuotojų motyvaciją ir lojalumą.

ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos (KVS) nauda Jūsų organizacijai:

 • Efektyvesnis valdymas = mažesnės išlaidos. 
 • Didesnis konkurencinis pranašumas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, tarptautiniuose konkursuose = naujos galimybės.
 • Įvaizdis, prestižas = nauji klientai.
 • Darbuotojai aiškiau supranta įmonės tikslus, procesus, jų pareigybes = geresni rezultatai.
 • Sutrumpėja naujų darbuotojų adaptacija darbe = stabilumas.
 • Pagerėja bendra įmonės kultūra = daugiau šypsenų!

ISO standard benefits: good work culture, achieved goals

 

Kokybės vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 diegimas gali būti kombinuojamas kartu su aplinkosaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2015, ar kitų ISO standartų diegimu. Tokiu būdu taupomas įmonės laikas bei kaštai.

Naujausias ISO 9001:2015 standartas remiasi  7 kokybės vadybos principais:

 • orientacija į klientą;
 • lyderyste;
 • darbuotojų įtraukimu;
 • procesiniu požiūriu;
 • gerinimu;
 • įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimu;
 • santykių valdymu.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite: