Technologinis auditas

Technologinis (Skaitmeninimo) auditas  vertinimas, kurio metu analizuojami pramonės įmonės organizaciniai, gamybos, rinkodaros ir IT procesai, technologiniai įrengimai, jų funkcijų galimybės, informacinių technologijų ir automatizavimo sprendimai. Atlikus technologinį auditą, pateikiamos rekomendacijos dėl gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis plėtros.

Technologinį auditą rekomenduojama atlikti gamybinėms įmonėms, kurios nori įsivertinti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos ir su gamyba susijusiuose procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų, apimančių gamybos procesų įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje.

technolog-auditas

Audito metu įvertinus esamą įrangos būklę, gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas, atliekamus technologinius procesus, gautus audito rezultatus galima panaudoti technologinių procesų pertvarkymui ar modernizavimui.

AUDITO NAUDA:

  • Metodiška ir išsami įrangos ar technologinių procesų analizė;
  • Rekomendacijos, kaip surinkti reikalingus duomenis apie gamybos procesus ir operacijas;
  • Detalios techninės išvados ir jų pagrindu teikiamos rekomendacijos dėl tolesnių žingsnių;
  • Galimybės, kaip optimizuoti technologinius procesus, mažinti gamybines sąnaudas;
  • Remdamiesi audito rezultatais priimsite optimaliausią sprendimą savo verslui.

AUDITO ETAPAI:

  • Tikslo nustatymas – įvertinami įmonės poreikiai, aptariama galimybė pasiekti vieną ar kitą rezultatą, nustatoma audito apimtis;
  • Audito atlikimas – priklausomai nuo iškeltų tikslų, atliekamas įrangos ar technologinių procesų auditas. Auditą atlieka patyrusi specialistų komanda, pagal poreikį, vertinamą technologiją ar įrangos tipą gali būti pasitelkiami skirtingų sričių specialistai (pvz.: technologai, elektrikai, informacinių sistemų bei procesų optimizavimo specialistai ir kt.)
  • Rezultatų analizė, išvados – pateikiami susisteminti audito rezultatai. Rekomenduojama tinkamiausia įranga, technologija ar procesų optimizavimas, atsižvelgiant į keliamus tikslus ir gamybinius poreikius.

KAINA:

Kaina priklauso nuo įmonės paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.

Dėl paslaugų susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.