Technologinis auditas

Technologinis (Skaitmeninimo) auditas  vertinimas, kurio metu analizuojami pramonės įmonės organizaciniai, gamybos, rinkodaros ir IT procesai, technologiniai įrengimai, jų funkcijų galimybės, informacinių technologijų ir automatizavimo sprendimai. Atlikus technologinį auditą, pateikiamos rekomendacijos dėl gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis plėtros.

Technologinį auditą rekomenduojama atlikti gamybinėms įmonėms, kurios nori įsivertinti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos ir su gamyba susijusiuose procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų, apimančių gamybos procesų įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje.

technolog-auditas

Audito metu įvertinus esamą įrangos būklę, gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas, atliekamus technologinius procesus, gautus audito rezultatus galima panaudoti technologinių procesų pertvarkymui ar modernizavimui.

AUDITO NAUDA:

  • Metodiška ir išsami įrangos ar technologinių procesų analizė;
  • Rekomendacijos, kaip surinkti reikalingus duomenis apie gamybos procesus ir operacijas;
  • Detalios techninės išvados ir jų pagrindu teikiamos rekomendacijos dėl tolesnių žingsnių;
  • Galimybės, kaip optimizuoti technologinius procesus, mažinti gamybines sąnaudas;
  • Remdamiesi audito rezultatais priimsite optimaliausią sprendimą savo verslui.

AUDITO ETAPAI:

  • Tikslo nustatymas – įvertinami įmonės poreikiai, aptariama galimybė pasiekti vieną ar kitą rezultatą, nustatoma audito apimtis;
  • Audito atlikimas – priklausomai nuo iškeltų tikslų, atliekamas įrangos ar technologinių procesų auditas. Auditą atlieka patyrusi specialistų komanda, pagal poreikį, vertinamą technologiją ar įrangos tipą gali būti pasitelkiami skirtingų sričių specialistai (pvz.: technologai, elektrikai, informacinių sistemų bei procesų optimizavimo specialistai ir kt.)
  • Rezultatų analizė, išvados – pateikiami susisteminti audito rezultatai. Rekomenduojama tinkamiausia įranga, technologija ar procesų optimizavimas, atsižvelgiant į keliamus tikslus ir gamybinius poreikius.

KAINA:

Kaina priklauso nuo įmonės paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.

Dėl paslaugų susisiekite: