Veiklos auditas

Veiklos auditas – tai įmonių veiklos, materialaus turto, biudžeto valdymo, darbo išteklių planavimo vertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. Kruopščiai atliktas veiklos auditas identifikuoja konkrečiai įmonei ir jos sistemos procesams būdingus trūkumus. Po jų analizės ir vertinimo tampa daug paprasčiau nustatyti tobulintinas sistemos vietas ir įmonei sėkmingai augti ir plėstis.

Veiklos auditas dažniausiai reikalingas akcininkams ar vadovybei. Taip pat veiklos auditas yra rekomenduojamas investuotojams, ketinantiems įsigyti įmonę, nes tai yra efektyvus būdas gauti pilną informaciją apie įmonės būklę iš nepriklausomo šaltinio.

Veiklos audito tikslas – konstruktyviai abejoti esama padėtimi. Svarbu išsiaiškinti sistemų bei kontrolės trūkumus, o kur reikalingi veiksmai – užtikrinti reikiamus patobulinimus. Veiklos auditas turi skatinti daugiau dėmesio skirti veiklos efektyvumui, akcentuojant ir parodant tikrinamoms įmonėms būdus, kaip jos galėtų atlikti veiklos procesų korekcijas, leidžiančias sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti paslaugų kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus bei siekti savo tikslų.

Veiklos audito metu nagrinėjama:

  1. Kaip formuluojama veiklos strategija;
  2. Ar vyksta visi darbiniai procesai, kurie būtini strategijai įgyvendinti;
  3. Ar esantys darbai vykdomi efektyviai;
  4. Ar aprašyta atskirų darbų vykdymo tvarka;
  5. Ar visiems darbams priskirti šeimininkai, ar nesidubliuoja darbai;
  6. Ar tinkamai aprašytos visų darbuotojų pareigos; darbo efektyvumo rodikliai;
  7. Kaip padaliniai bendrauja tarpusavyje;
  8. Kokiu būdu planuojami darbuotojų rezultatai, kaip kontroliuojamas šių planų įgyvendinimas;
  9. Kokia yra kompanijos kultūros specifika, lankstumas, pasirengimas permainoms.

Veiklos auditas atliekamas renkant ir analizuojant informaciją, diskutuojant su darbuotojais, taip pat nagrinėjami darbo dokumentai: procesų ir procedūrų aprašymai, pareiginiai nuostatai ir darbo instrukcijos, planų ir ataskaitų formos ir kt.

Po audito įmonės vadovybei pateikiamos išvados ir tolimesnių veiksmų rekomendacijos.

KAINA:

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamos paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.

Dėl paslaugų susisiekite: