Veiklos auditas

Veiklos auditas – tai įmonių veiklos, materialaus turto, biudžeto valdymo, darbo išteklių planavimo vertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. Kruopščiai atliktas veiklos auditas identifikuoja konkrečiai įmonei ir jos sistemos procesams būdingus trūkumus. Po jų analizės ir vertinimo tampa daug paprasčiau nustatyti tobulintinas sistemos vietas ir įmonei sėkmingai augti ir plėstis.

Veiklos auditas dažniausiai reikalingas akcininkams ar vadovybei. Taip pat veiklos auditas yra rekomenduojamas investuotojams, ketinantiems įsigyti įmonę, nes tai yra efektyvus būdas gauti pilną informaciją apie įmonės būklę iš nepriklausomo šaltinio.

Veiklos audito tikslas – konstruktyviai abejoti esama padėtimi. Svarbu išsiaiškinti sistemų bei kontrolės trūkumus, o kur reikalingi veiksmai – užtikrinti reikiamus patobulinimus. Veiklos auditas turi skatinti daugiau dėmesio skirti veiklos efektyvumui, akcentuojant ir parodant tikrinamoms įmonėms būdus, kaip jos galėtų atlikti veiklos procesų korekcijas, leidžiančias sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti paslaugų kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus bei siekti savo tikslų.

Veiklos audito metu nagrinėjama:

  1. Kaip formuluojama veiklos strategija;
  2. Ar vyksta visi darbiniai procesai, kurie būtini strategijai įgyvendinti;
  3. Ar esantys darbai vykdomi efektyviai;
  4. Ar aprašyta atskirų darbų vykdymo tvarka;
  5. Ar visiems darbams priskirti šeimininkai, ar nesidubliuoja darbai;
  6. Ar tinkamai aprašytos visų darbuotojų pareigos; darbo efektyvumo rodikliai;
  7. Kaip padaliniai bendrauja tarpusavyje;
  8. Kokiu būdu planuojami darbuotojų rezultatai, kaip kontroliuojamas šių planų įgyvendinimas;
  9. Kokia yra kompanijos kultūros specifika, lankstumas, pasirengimas permainoms.

Veiklos auditas atliekamas renkant ir analizuojant informaciją, diskutuojant su darbuotojais, taip pat nagrinėjami darbo dokumentai: procesų ir procedūrų aprašymai, pareiginiai nuostatai ir darbo instrukcijos, planų ir ataskaitų formos ir kt.

Po audito įmonės vadovybei pateikiamos išvados ir tolimesnių veiksmų rekomendacijos.

KAINA:

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamos paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.

Dėl paslaugų susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.