Aplinkosaugos auditas

Esant padidėjusiam šalies vadovybės, valstybės reguliavimo institucijų, įmonių vadovų, visuomeninių organizacijų ir piliečių dėmesiui į aplinkos apsaugos problemas – aplinkosaugos auditas tapo įrankiu atitikties aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams patvirtinimui, konkurencingumo visuomenės akyse padidinimui, patikimos informacijos gavimui, reikalingam rengiant ir priimant ekologiniu požiūriu motyvuotus sprendimus.

AUDITO NAUDA

 1. Nepriklausomas, išsamus, dokumentuotas organizacijos vertinimas aplinkos apsaugos srityje teisiniu, technologijų ir veiklos požiūriu.
 2. Organizacijos probleminių pozicijų identifikavimas aplinkosaugos srityje;
 3. Rekomendacijų gavimas apie audito atlikimą dėl organizacijai reikalingų priemonių siekiant skubiai ištaisyti nustatytus trūkumus.
 4. Visuomenės pasitikėjimo įmone formavimas, tuo ženkliai pagerinant jos įvaizdį.
 5. Organizacijos finansinių išlaidų optimizavimas, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos veiksnius;
 6. Konkurencingumo augimas dėl optimalaus energijos ir gamtos išteklių vartojimo.

APLINKOSAUGOS AUDITAS APIMA ŠIUOS ETAPUS:

 1. Aptariami aplinkosaugos audito objektai, kriterijai ir terminai.
 2. Vykdomas aplinkosaugos stebėsena, vertinimo monitoringas, diskusijos, reikiamų dokumentų auditoriams pateikimas.
 3. Vadovybei pateikiama surinktų duomenų ataskaita ir išvados.
 4. Atliekama pradinė aplinkosaugos analizė: teisinė, technologinė, veiklos srityse.
 5. Galutinės ataskaitos ir rekomendacijų pateikimas vadovybei.
 6. Konsultacijų ir mokymų vedimas vadovams bei darbuotojams įmonės aplinkosaugos tobulinimui. Auditas

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamos paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.

Dėl paslaugų susisiekite:


aplinkosaugos auditas