ESG ataskaitų rengimas

ESG – aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir geros valdysenos veiksniai – tai terminas, kuris tapo esminiu verslo pasaulyje, atkreipiantį dėmesį į įmonių atsakomybę aplinkai, socialiniam teisingumui ir efektyviam valdymui. ESG faktoriai tampa lemiamais vertinant įmonės ilgalaikį veikimą ir jos įtaką visuomenei. ESG vertinimo kriterijai, integruoti į bendrą įmonės strategiją, demonstruoja įmonės orientavimąsi į ilgalaikį verslo tvarumą.

Nauda įmonei:

  1. Aplinkosaugos atsakomybė: Įmonės, kurios vertina savo poveikį aplinkai, gali įgyvendinti energetikos efektyvumo projektus, sumažinti išmetamųjų dujų kiekį ir skatinti tvarias gamybos praktikas.
  2. Socialinė atsakomybė: Įmonės, kurioms rūpi socialinė atsakomybė, investuoja į darbuotojų gerovę, skatina įvairovę darbo vietoje ir prisideda prie bendruomenių plėtros.
  3. Gera valdysena: Gera valdysena apima atvirumą, skaidrumą ir atsakomybę. Tai ne tik stiprina verslo reputaciją, bet ir padeda užtikrinti efektyvų vadovavimą.

ESG kriterijų integracijos į bendrą įmonės strategiją privalumai:

  1. Investicijų Tilto Statymas: Įmonės, kurios aktyviai diegia ESG kriterijus, tampa patrauklesnės investuotojams, kurie vis daugiau vertina ne tik pelningumą, bet ir ilgalaikį verslo tvarumą.
  2. Rizikos mažinimas: Įvertinant ESG veiksnius, įmonės gali sumažinti riziką, susijusią su aplinkosaugos reikalavimais, darbuotojų nepasitenkinimu arba netinkama valdysena.
  3. Verslo ilgaamžiškumas: Tvaraus verslo modelis, orientuotas į ESG, gali padėti įmonei ilgalaikėje perspektyvoje prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių ir likti konkurencinga.

ESG ataskaitos: atnaujinta verslo atskaitomybė

Įsigaliojusi įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)  reglamentuoja, kad organizacijos, turinčios daugiau, kaip 250 darbuotojų, turės viešai pateikti detalią tvarumo informaciją pagal Europos Sąjungos tvarumo ataskaitų teikimo standartus (angl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Įmonės turės pateikti informaciją apie savo veiklą, susijusią su aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir geros valdysenos veiksniais ESG ataskaitos formatu. Rengiame ESG ataskaitas ir teikiame konsultacijas visais susijusiais klausimais.

ESG ataskaitos turinys:

  1. Aplinkosauga: Aprašymas apie įmonės pastangas sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, įskaitant išmetamųjų dujų kiekį, energijos naudojimą ir atliekų tvarkymą.
  2. Socialinė atsakomybė: Informacija apie įmonės socialines iniciatyvas, įvairovės skatinimą darbo vietoje, darbuotojų apmokymą ir bendruomenės paramą.
  3. Gera valdysena: Aprašymas apie įmonės valdymo struktūrą, skaidrumą, etikos standartus ir korporatyvinę atsakomybę.
  4. Veiklos pasiekimai: Pateikiami konkrečių projektų ar programų rezultatai, susiję su ESG strategijos įgyvendinimu.

ESG tampa ne tik verslo sėkmės, bet ir planetos gerovės dalimi. Įmonės, kurios integruoja šiuos principus, ne tik prisideda prie tvaraus vystymosi, bet ir atitinka visuomenės lūkesčius bei laikosi etinių standartų.