Laboratorijos kokybės vadybos sistemos standartas ISO 17025:2018

Laboratorijos kokybės vadybos sistemos standarto tikslas – atliekamų tyrimų kokybės užtikrinimas. Įdiegus vadybos sistemą, gautas sertifikatas suteikia galimybę laboratorijoms atlikti savo veiklą akredituotoje srityje ir parodyti, kad jos dirba kompetentingai ir gauna pagrįstus rezultatus.

Šis standartas yra reikalingas – tiek universitetams, mokslinių tyrimų centrams, vyriausybėms, reguliavimo institucijoms, kontrolės įstaigoms, produktų sertifikavimo organizacijoms ir kitoms atitikties vertinimo įstaigoms, kurios ima mėginius ir atlieka bandymus, tiek ir gamybinėms įmonėms, turinčioms savo laboratorijas.

Pagrindiniai laboratorijos vadybos sistemos privalumai:

  • Padidina atliekamų tyrimų patikimumą;
  • Palengvina bendradarbiavimą tarp laboratorijų ir kitų institucijų;
  • Sukuria platesnį tarptautinį pripažinimą;
  • Bandymai bei ataskaitos sulaukia pripažinimo tarptautiniu mastu;
  • Pagerina tarptautinės prekybą;
  • Skatina darbuotojus tobulintis, domėtis naujovėmis.
  • Paruošta tvarkinga dokumentacija padeda greičiau įsijungti į kolektyvą naujiems darbuotojams.

Nuo 2025-01-01 įsigalioja LR aplinkos monitoringo įstatymo 11 straipsnio “Aplinkos monitoringo tyrimų ir duomenų kokybės užtikrinimas” 2 dalis, kurioje nurodoma, kad laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje numatytų į aplinką išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekančios ir (ar) ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti imančios laboratorijos turi būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Dėl tęstinės standarto diegimo bei akreditacijos proceso trukmės rekomenduojame laboratorijoms neatidėlioti standarto diegimo proceso ir kreiptis iš anksto.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite: