Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 yra tarptautinis standartas, kuris kelia reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos sistemai. Šis standartas yra skirtas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, sumažinus nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę. Standarto reikalavimai įgalina organizaciją identifikuoti ir valdyti visas rizikas, kurios yra susijusios su kasdienine veikla ar neįprastomis situacijomis. ISO 45001:2018 standarto tikslas – užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos ir galimybių vadybos struktūrą.

ISO 45001:2018 standarte yra pateikiami tikslesni reikalavimai negu jo pirmtake, tarptautiniame standarte OHSAS 18001. Naujo standarto taikymo sritis yra platesnė, ji apima ne tik fizinę darbuotojo gerovę, bet ir psichologinę. Jame apibrėžiama fiziologinio perdegimo, priekabiavimo ir su stresu susijusių ligų pavojai.

Įsidiegus ISO 45001:2018 standartą, įmonė gali:

  • Sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, pagerinant veiklos efektyvumą;
  • Nustatant uždavinius, tikslus ir atsakomybes padidinti kontrolę ir sumažinti riziką;
  • Įrodyti, kad vykdo įsipareigojimus užtikrinant darbuotojų, nuosavybės ir įrengimų saugą;
  • Įrodyti, kad laikomasi įstatymų;
  • Pagerinti išorinę bei vidinę komunikaciją;
  • Padidinti saugą organizacijoje.

ISO 45001:2018 standarto nauda:

  • Versle formuojamas teisingas požiūris į saugą ir sveikatą;
  • Užtikrinama, kad darbuotojai aktyviai rūpinasi darbo sauga ir sveikata;
  • Mažinamos prastovos dėl nelaimingų atsitikimų;
  • Gerinama įmonės reputacija.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto ISO 45001:2018 diegimas gali būti kombinuojamas kartu su kitų ISO standartų, tokių kaip kokybės vadybos ar aplinkosaugos vadybos, diegimu. Tokiu būdu taupomas įmonės laikas ir kaštai.

Kaina:

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite: