Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 yra tarptautinis standartas, kuris kelia reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos sistemai. Šis standartas yra skirtas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, sumažinus nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę. Standarto reikalavimai įgalina organizaciją identifikuoti ir valdyti visas rizikas, kurios yra susijusios su kasdienine veikla ar neįprastomis situacijomis. ISO 45001:2018 standarto tikslas – užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos ir galimybių vadybos struktūrą.

ISO 45001:2018 standarte yra pateikiami tikslesni reikalavimai negu jo pirmtake, tarptautiniame standarte OHSAS 18001. Naujo standarto taikymo sritis yra platesnė, ji apima ne tik fizinę darbuotojo gerovę, bet ir psichologinę. Jame apibrėžiama fiziologinio perdegimo, priekabiavimo ir su stresu susijusių ligų pavojai.

Įsidiegus ISO 45001:2018 standartą, įmonė gali:

  • Sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, pagerinant veiklos efektyvumą;
  • Nustatant uždavinius, tikslus ir atsakomybes padidinti kontrolę ir sumažinti riziką;
  • Įrodyti, kad vykdo įsipareigojimus užtikrinant darbuotojų, nuosavybės ir įrengimų saugą;
  • Įrodyti, kad laikomasi įstatymų;
  • Pagerinti išorinę bei vidinę komunikaciją;
  • Padidinti saugą organizacijoje.

ISO 45001:2018 standarto nauda:

  • Versle formuojamas teisingas požiūris į saugą ir sveikatą;
  • Užtikrinama, kad darbuotojai aktyviai rūpinasi darbo sauga ir sveikata;
  • Mažinamos prastovos dėl nelaimingų atsitikimų;
  • Gerinama įmonės reputacija.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto ISO 45001:2018 diegimas gali būti kombinuojamas kartu su kitų ISO standartų, tokių kaip kokybės vadybos ar aplinkosaugos vadybos, diegimu. Tokiu būdu taupomas įmonės laikas ir kaštai.

Kaina:

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefono numeris (būtina)

Jūsų veiklos sritis / Įmonės pavadinimas (būtina)

Jūsų žinutė

Reda Zakarė

Asociacijos „Visuomenės pažangos institutas“ vadovė Reda, visapusiškai išpildanti komandos lyderės vaidmenį, yra nuosekli naujų idėjų „generatorė“ ir komandos įkvėpėja.
Reda yra akredituota verslo konsultantė pardavimų ir derybų, rinkodaros, įmonės strategijos ir verslo planavimo, ES finansavimo paramos, produktų tobulinimo bei eksporto srityse. Optimizuoja veiklos procesus įmonėse ir diegia ISO vadybos sistemas. Verslininkų žodžiais, „Sudėtingų sistematinių problemų sprendimas tampa lengvai įgyvendinamas, kai kiekvienai situacijai Reda pritaiko realius pavyzdžius, remdamasi turtinga patirtimi.“
Empatijos ir užsispyrimo derinys, stiprūs laiko planavimo ir įtemptų situacijų suvaldymo įgūdžiai padeda Redai nuosekliai ir motyvuotai vadovauti komandai, kad būtų pasiekti užsibrėžti organizacijos tikslai.

Milda Červinskienė

Milda yra akredituota verslo konsultantė mokesčių, buhalterinės apskaitos, investicijų ir įmonių finansavimo srityse.
Turėdama įvairiapusiškos patirties finansų, buhalterijos sferoje, Milda yra profesionalė tiek srityse, susijusiose su apskaita, tiek ir su mokesčių sistema. Gebėdama visuomet plačiai bei pozityviai mąstyti ir priimti greitus, bet teisingus sprendimus, ji yra svarbi ir vertinga komandos narė. Pasižymėdama tokiomis savybėmis, kaip tikslumas, disciplina ir aukšta savitvarda, Milda įneša svarų indėlį mūsų ir partnerių organizacijų finansinių srautų planavimo bei įvairių projektų sėkmės labui.

Beatričė Bernotienė

Beatričė yra žmogus, galintis pasigirti didžiule gausa profesinių savybių, padedančių imantis kiekvieno naujo projekto ar veiklos. Ji kasdien rodo pavyzdį savo iniciatyvumu, atsidavimu turimai užduočiai ir gebėjimu žvelgti toli į priekį.
Beatričė yra akredituota verslo konsultantė, teikianti konsultacijas rinkodaros, pardavimų, projektų, dokumentų ir personalo valdymo, o taip pat ir eksporto temomis. Būdama koučingo specialiste, ji sugeba informaciją pateikti visiems suprantamu ir kiekvienam pritaikytu būdu.
Beatričė specializuojasi tarptautinių ISO standartų diegime, turi daug patirties įvairių renginių, veiklų organizavime.

Irena Kalinauskienė

Irena yra komunikacijos specialistė, besirūpinanti tiek vidiniais tarpusavio, tiek išoriniais, viešaisiais kompanijos ryšiais. Gebėdama drąsiai priimti įvairius iššūkius ir efektyviai su jais susidoroti, savo darbinėje veikloje Irena vadovaujasi tokiomis savybėmis, kaip kruopštumas, tikslumas ir gebėjimas greitai orientuotis nuolat kintančiose situacijose. Irena, per daugiau nei 10 profesinės veiklos metų įgijusi gausios bei vertingos patirties vadybos, administravimo bei svetingumo verslo srityse, šiandien teikia verslui konsultacijas įvairiomis veiklos kokybės gerinimo temomis.

Artūras Kostiuchinas

Artūras turi ilgametę vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį tokiose srityse, kaip verslo planavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų vystymas. Artūras jau septynerius metus specializuojasi LEAN sistemos diegime (5s, KANBAN, ANDON, PDCA, SMED, KAIZEN).
Specialistas yra atsidavęs komandai ir aktyviai siekiantis užsibrėžtų tikslų. Turėdamas tokias savybes, kaip komunikabilumas, punktualumas, atsakingumas, Artūras puikiai išmano įmonės veiklos procesų vadybą ir jų valdymą. Vienas iš Artūro projektų, kuriame jis buvo atsakingas už europinių lėšų pritraukimą LEAN metodų diegimo srityje, buvo apgintas dalyvaujant nepriklausomiems LEAN ekspertams, o tikslai buvo viršyti visos įmonės mastu.