ES paramos konsultacijos

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi skatinti ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą ir verslo plėtrą savo šalyse narėse. Viena iš pagrindinių priemonių, skirtų šiam tikslui pasiekti, yra parama verslui. Teikiame Europos Sąjungos paramos verslui konsultacijas, padedame paraiškų pildymo procese bei lydime pateikiant dokumentus, taip suteikiant verslininkams galimybę pasinaudoti ES finansine pagalba, patarimais ir ištekliais, siekiant skatinti inovacijas, konkurencingumą ir ilgalaikį ekonominį augimą.

Mūsų patyrusių specialistų teikiamos konsultacijos įvairiose ES finansavimo srityse leidžia įvairaus dydžio ir veiklos pobūdžio organizacijoms gauti informaciją apie galimybes dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, gauti finansinę paramą tyrimams ir plėtrai bei įgyvendinti inovacijas savo įmonėse, atsinaujinti technologinę įrangą, gilinti darbuotojų kompetencijas, surasti partnerių ar investuotojų bei išplėsti klientų ratą.

Svarbu, kad ES parama verslui neapima tik finansinių išteklių. Dažnai paramos priemonės orientuotos į patarimus, mokymus, galimybę dalyvauti spiečiuose bei bendradarbiauti su kitais verslais ir mokslininkais. Kviečiame kreiptis dėl konkrečių Jūsų veiklai pritaikytų finansavimo galimybių efektyvaus panaudojimo, taip skatinant savo verslo tvarų ekonominį augimą, konkurencingumą bei inovacijas.